Spesialprodukter

Raufoss Aluminium er til for å virkeliggjøre profilløsninger som tilfredsstiller dine krav til funksjon, kvalitet, presisjon og økonomi. Jo tidligere vi kommer inn i utviklingsprosessen, desto bedre kan du utnytte vår erfaring, kompetanse og ressurser.

Spesialprodukter
Aluminiumprofiler blir framstilt ved ekstrudering. En teknikk som gir nesten ubegrensede muligheter til å tilpasse utformingen etter behov, og til å integrere funksjoner som reduserer kostnadene ved et lavere antall detaljer, mindre bearbeiding og enklere montering.

Vi ønsker å kombinere oppgaven som profilleverandør med rollen som aktiv samarbeids- og utviklingspartner. Ta gjerne kontakt med oss på et tidlig stadium slik at vi sammen kan utarbeide en profilløsning som er optimal med henblikk på funksjon og økonomi.

Hele produksjonsprosessen begynner ved tegnebordet. Her får profilen sin utforming, her integrerer man ønskede funksjoner for enklere sammenføyning, minimal bearbeiding og lettere montering. Alle fordelene ved aluminium og ekstruderingsteknikken utnyttes for å skape et produkt med optimal funksjon, utseende og totaløkonomi.
 
Vi har ressurser for å hjelpe deg i konstruksjons- og utviklingsfasen. Våre avdelinger for teknisk kundeservice, produktutvikling og industridesign hjelper deg med profilutforming, funksjons- og produksjonstilpasning.

Vi kan også bistå med forslag til markeds- og brukertilpasset formgivning samt funksjonelle og miljøvennlige løsninger. I vårt avanserte 3- dimensjonale DAK-miljø kan vi skape dine profilløsninger, teste bearbeidingsmoment og sammenføyningsløsninger. Alt uten å produsere verktøy og prototyper.

Kontakt oss

 • Svein Inge Nerland

  Kundeansvarlig Automotive, Transport og Maritimt

  +47 90 58 98 26

  Send e-post

 • Anders Jostad

  Kundeansvarlig Energi, Bygg og anlegg og Grossister

  +47 95 96 43 34

  Send e-post