Utgangspunktet for vårt kundetilbud starter med en aluminiumprofil. Siden Aluminium har svært få begrensninger i forhold til utforming, er det ubegrenset med muligheter for utforming av aluminiumprofiler. Ofte starter våre kunder med å bruke våre standardprodukter for produksjon, så ønsker man å ta et skritt videre, forbedre standarden, gjøre endringer, bygge inn funksjoner. I disse tilfellene bistår vi våre kunder med å lage spesial produkter. Det er kunden som eier bruksretten til spesialprodukter.

Annet