Specialprodukter

Raufoss Aluminium finns till för att realisera profillösningar som tillfredsställer dina krav på funktion, kvalitet, precision och ekonomi. Ju tidigare vi går in i utvecklingsprocessen, desto bättre kan du utnyttja vår erfarenhet, kompetens och resurser.

Spesialprodukter
Aluminiumprofiler tillverkas genom extrudering. En teknik som ger nästan obegränsade möjligheter att anpassa designen efter behov och genom att integrera funktioner som minskar kostnaderna genom ett lägre antal delar, mindre bearbetning och enklare montering.

Vi vill kombinera uppdraget som profilleverantör med rollen som aktiv samarbets- och utvecklingspartner. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede så att vi tillsammans kan arbeta fram en funktions- och ekonomimässigt optimal lösning.

Hela produktionsprocessen börjar vid ritbordet. Det är här profilen får sin design, där önskade funktioner integreras för enklare sammanfogning, minimal bearbetning och enklare montering. Alla fördelar med aluminium och extruderingstekniken används för att skapa en produkt med optimal funktion, utseende och totalekonomi.
 
Vi har resurserna att hjälpa dig i utvecklings- och slutfasen. Våra avdelningar för teknisk kundservice, produktutveckling och industridesign hjälper dig med profildesign, funktion och produktionsanpassning.
 
Vi kan även bistå med förslag på marknads- och användaranpassad design samt funktionella och miljövänliga lösningar. I vår avancerade 3-dimensionella CAD-miljö kan vi skapa dina profillösningar, testa bearbetningsmoment och sammanfogningslösningar. Allt utan att ta fram verktyg och prototyper.

Kontakta oss

Raufoss Aluminium

 • Michaela Johansson

  Kundansvarlig Sverige

  +46(0)730709804

  Skicka epost

 • Marian Holmberg

  Kundansvarig Sverige

  +46 (0)79 585 06 72

  Skicka epost