EPD’er fra Raufoss Aluminium

Raufoss Aluminium AS tar miljøet på alvor, og er en av de første produsentene av aluminiumprofiler som dokumenterer produktenes miljøavtrykk gjennom Enviroment Product Declaration (EPD). EPD er et tredjeparts verifisert dokument som beskriver produktets miljøprestasjon gjennom livssyklusen.

Aluminium
Våre profiler og produkter har bransjens laveste CO2-avtrykk. Vi ønsker å være åpne på fakta, og har derfor gleden av å dele våre EPD’er for våre aluminiumprofiler. De er publisert på EPD Norge sine hjemmesider.

Vi har laget to utgaver av EPD for våre aluminiumprofiler. Den ene er basert på aluminium med lavt CO2 avtrykk, som garanterer et maksimalt karbonavtrykk på 4,0kg CO2e pr kg aluminiumbolt. Den andre er basert på en europeisk gjennomsnittlig aluminiumbolt. EPD’er for disse produktene er også på EPD Norge sine hjemmesider.

Våre EPD’er inkluderer alle fasene til produktet frem til bruksfasen. Som EPD viser, så er råvaren den desidert viktigste faktoren med et bidrag lik 97 % av karbonavtrykket i produktfasen. Vi kjøper våre råvarer fra norske støperier. Det gir kortest mulig transport og det er fra leverandører som benytter fornybare energikilder i sin produksjon. Alt prosessavfall fra vår produksjon sendes tilbake til støperiene for omsmelting til ny råvare. Ved omsmelting behøves kun 5 % av energien i forhold til primærproduksjon.

Følg linken for å laste ned våre EPD'er

Kontakt oss

 • Svein Inge Nerland

  Kundeansvarlig Automotive, Transport og Maritimt

  +47 90 58 98 26

  Send e-post

 • Anders Jostad

  Kundeansvarlig Energi, Bygg og anlegg og Grossister

  +47 95 96 43 34

  Send e-post