EPD:er från Raufoss Aluminium

Raufoss Aluminium AS tar miljön på största allvar och är en av de första tillverkarna av aluminiumprofiler som dokumenterar produkternas miljöavtryck genom miljövarudeklarationen (EPD). EPD är ett tredjepartsverifierat dokument som beskriver produktens miljöprestanda under hela dess livscykel.

Aluminium
Våra profiler och produkter har branschens lägsta CO2-avtryck. Vi vill vara öppna med fakta och delar därför gärna med oss av våra EPD:er för våra aluminiumprofiler. Dessa publiceras på EPD Norges hemsida.

Vi har skapat två versioner av EPD för våra aluminiumprofiler. Den ena är baserad på aluminium med lågt CO2-avtryck, vilket garanterar ett maximalt koldioxidavtryck på 4,0 kg CO2e per kg aluminiumgöt. Den andra är baserad på en europeisk genomsnittlig aluminiumgöt. EPD:er för dessa produkter finns även på EPD Norges webbplatser.

Våra EPD inkluderar alla faser av produkten fram till användningsfasen. Som EPD visar är råvaran den i särklass viktigaste faktorn med ett bidrag lika med 97 % av koldioxidavtrycket i produktfasen. Vi köper våra råvaror från norska smältverk. Det ger kortast möjliga transporter och det är från leverantörer som använder förnybara energikällor i sin produktion. Allt processavfall från vår produktion skickas tillbaka till smältverken för omsmältning till ny råvara. Vid omsmältning behövs endast 5 % av energin i förhållande till primärproduktion.

Kontakta oss

 • Michaela Johansson

  Kundansvarlig Sverige

  +46(0)730709804

  Skicka epost

 • Marian Holmberg

  Kundansvarig Sverige

  +46 (0)79 585 06 72

  Skicka epost