Utgångspunkten för vårt kunderbjudande börjar med en aluminiumprofil. Eftersom aluminium har väldigt få begränsningar i förhållande till design finns det obegränsade möjligheter att designa aluminiumprofiler. Ofta börjar våra kunder med att använda våra standardprodukter för produktion, sedan vill de ta ett steg längre, förbättra toleranser, göra ändringar eller bygga in funktioner. I dessa fall hjälper vi våra kunder att skapa specialprodukter. Det är kunden som äger rätten att använda specialprodukterna.

Annet