Hållbarhet

Raufoss Aluminiums hållbarhetsarbete är förankrat i riktade processer och miljömedveten produktion. Vi bidrar till en grönare industri genom återvinningsbara material och energieffektiva lösningar, samtidigt som vi stödjer samhällsutvecklingen mot en mer hållbar framtid.

Bil og bro