Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för alla affärsprocesser inom Raufoss Aluminium, hädanefter benämnt som Personuppgiftsansvarig.

Produkter
Uttalandet ger information om databehandlingen som utförs av den Ansvariga för behandlingen och bestämmer syftet och medlen för behandlingen samt databehandlingen vi gör på uppdrag av våra kunder baserat på deras instruktioner.
 
Behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktsåtaganden och tjäna dig som kund. Personuppgifter kan även användas för följande ändamål: Försäljning, kundservicekontakt, marknadsföring, information, bokföring. Vid marknadsföring via e-post/SMS inhämtas ett uttryckligt samtycke i förväg.

Genom att tillhandahålla oss dina personuppgifter godkänner du de praxis och villkor som beskrivs i denna integritetspolicy.

Om du har invändningar med avseende på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att framföra klagomål till Datainspektionen.
 
Personuppgiftsansvarig:
Raufoss Aluminium AS
Postboks 600
NO 2808 GJØVIK
E-post: post@raufossaluminium.com
Telefon: +4761153000

Information som samlas in Personuppgifter lagras när du är i kontakt med oss, exempelvis via e-post.
Detta inkluderar bland annat följande personuppgifter:

- Namn
- E-postadress
- Telefonnummer
- Tekniska uppgifter:
     - IP-adress
     - Typ av webbläsare
     - Språk
     - Användarbeteende

Insamlad information som kan kopplas till dig som person kommer endast att lagras så länge som ändamålet kräver, och kommer aldrig att göras tillgänglig för andra företag. Information som inte längre är relevant för det syfte för vilket den har sparats kommer att raderas.

Underleverantörer
Den personuppgiftsansvarige använder också tjänster som tillhandahålls av tredje part. Här är en översikt över underleverantörer där information kan lagras.

Google Analytics: Google Analytics används för analys av webbtrafik. IP-adresser och besöksmönster lagras.

Cookies (kakor) Vi använder cookies på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Vi använder cookies bland annat för att förbättra användarupplevelsen och som en del av vår marknadsföring mot nya kunder. När du besöker våra tjänster sätter vi både temporära och permanenta cookies. En temporär cookie raderas vanligtvis automatiskt när du stänger din webbläsare medan permanenta kan finnas kvar på din dator upp till ett år. Om du vill lära dig mer om cookies kan du besöka http://www.aboutcookies.org.

Följande cookies används på webbplatsen: Google Analytics använder cookies för analys av webbtrafik.

Samtycke till användning av cookies Enligt svensk lag har du automatiskt samtyckt till att vi lagrar cookies på din dator om du godkänner detta via inställningarna i din webbläsare. Om du inte vill använda cookies kan du ange i din webbläsare att du inte automatiskt accepterar cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar.

Tillgång och rättelse
 
Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Det innebär att du kan begära att få veta vilken information vi har om dig och hur den behandlas.

Om du anser att denna information är felaktig eller ofullständig kan du begära att informationen raderas eller korrigeras i enlighet med personuppgiftslagen. Kontakta oss på post@raufossaluminium.com om detta berör dig. Läs mer om rätten till insyn på Datainspektionens webbplats.